پارس ساپورت
بازدید: 263
کد: KB-FA-ICT-01
زمان انتشار: دوشنبه 2 مرداد 1391

چگونه مي توان درخواست قطع موقت كرد ؟

چگونه مي توان درخواست قطع موقت كرد ؟
مالك مي تواند با همراه داشتن آخرين قبض پرداختي و مدارك شناسايي به واحد امور مشتركين مستقر در مركز مربوطه مراجعه و درخواست قطع موقت نمايد . یا از طریق ثبت نام طرح خدمات الکترونیک درخواست قطع موقت را بدهد.
منبع: tci
آخرین بروزرسانی: یکشنبه 12 شهریور 1391 11:33:50