پارس ساپورت

تنظیمات اخبار


هنگام افزودن صفحه بر روی سایت، می توانید متناسب با مکان قرارگیری خبر در صفحه، یکی از سه حالت نمایش عنوان، لیست و یا جزئیات را انتخاب نمائید.
در این صفحه می توانید مشخص نمائید که چه آیتم هایی هنگام قرار گرفتن این ماژول بر روی سایت برای کاربران نمایش داده شود.
برای این کار لازم است که بر روی آیکن "تنظیمات اخبار" در بالای صفحه کلیک نمائید.

تنظیمات اخبار

در این صورت صفحه تنظیمات اخبار را مشاهده خواهید نمود:

تنظیمات اخبار

همانطور که در تصویر می بینید این صفحه شامل قسمت های زیر است:

حالت نمایش عنوان معمولا برای زمانی انتخاب می شود که شما قصد دارید فضای کمی از صفحه را به خبر اختصاص دهید و صرفا عناوین خبر بر روی سایت نمایش داده شود.
شایان ذکر است که این عناوین به صورت لینک هستند و کاربر می تواند با کلیک روی هر کدام به جزئیات آن خبر دسترسی داشته باشد. در این قسمت می توانید مشخص نمائید که کدام آیتم ها در حالت نمایش عنوان بر روی سایت نمایش داده شوند.
توجه داشته باشید تنظیماتی که در این قسمت تعیین می نمائید برای همه ماژولارهای خبر در حالت نمایش عنوان، در نظر گرفته خواهد شد.
در صورتی که تنظیم خاصی برای یک ماژولار در نظر دارید، می توانید هنگام افزودن صفحه تغییرات مورد نظر را اعمال نمائید.

در مواقعی که بخواهید پیش از نمایش جزئیات کامل خبر، خلاصه ای از خبر را به کاربر نمایش دهید، می توانید از حالت نمایش لیست استفاده نمائید. شایان ذکر است هنگام افزودن صفحه، نمایش لیست، به عنوان حالت نمایش پیش فرض درنظر گرفته شده است.
در این قسمت می توانید مشخص نمائید که کدام آیتم ها در حالت نمایش لیست بر روی سایت نمایش داده شوند. توجه داشته باشید، تنظیماتی که در این قسمت مشخص می نمائید، برای تمامی ماژولارهای خبر در نمایش به صورت لیست، در نظر گرفته خواهد شد.
در صورتی که تنظیم خاصی برای یک ماژولار در نظر دارید، می توانید هنگام افزودن صفحه تغییرات مورد نظر را اعمال نمائید.

در این قسمت می توانید مشخص نمائید که در حالت نمایش جزئیات کدام یک از آیتم ها بر روی سایت نمایش داده شوند نمایش جزئیات در دو حالت صورت می گیرد:

  • انتخاب گزینه جزئیات هنگام افزودن صفحه.
  • نمایش جزئیات کامل خبر با کلیک روی عنوان، تصویر و ... مربوط به خبر مورد نظر، در حالت های نمایش عنوان و لیست.

توجه داشته باشید، تنظیماتی که در این قسمت مشخص می نمائید، برای تمامی ماژولارهای خبر در نمایش به صورت جزئیات، در نظر گرفته خواهد شد. در صورتی که تنظیم خاصی برای یک ماژولار در نظر دارید، می توانید هنگام افزودن صفحه تغییرات مورد نظر را اعمال نمائید.

بازدید: 305
آخرین بروزرسانی: دوشنبه 2 مرداد 1391 9:26:15
{{FOOTER}}asdasd