پارس ساپورت

تنظیمات مجله الکترونیکی


هنگام افزودن صفحه بر روی سایت، می توانید متناسب با مکان قرارگیری مجله ها در صفحه، یکی از سه حالت نمایش عنوان، لیست و یا جزئیات را انتخاب نمائید.
در این صفحه می توانید مشخص نمائید که چه آیتم هایی هنگام قرار گرفتن این ماژول بر روی سایت برای کاربران نمایش داده شود.
برای این کار لازم است که بر روی آیکن "تنظیمات مجله الکترونیکی" در بالای صفحه کلیک نمائید.

تنظیمات مجله الکترونیکی

در این صورت صفحه تنظیمات مجله الکترونیکی را مشاهده خواهید نمود:

تنظیمات مجله الکترونیکی

همانطور که در تصویر می بینید این صفحه شامل قسمت های زیر است:

حالت نمایش عنوان معمولا برای زمانی انتخاب می شود که شما قصد دارید فضای کمی از صفحه را به مجله اختصاص دهید و صرفا عناوین مجله بر روی سایت نمایش داده شود.
شایان ذکر است که این عناوین به صورت لینک هستند و کاربر می تواند با کلیک روی هر کدام به جزئیات آن مجله دسترسی داشته باشد. در این قسمت می توانید مشخص نمائید که کدام آیتم ها در حالت نمایش عنوان بر روی سایت نمایش داده شوند.
توجه داشته باشید تنظیماتی که در این قسمت تعیین می نمائید برای همه ماژولارهای مجله الکترونیکی در حالت نمایش عنوان، در نظر گرفته خواهد شد.
در صورتی که تنظیم خاصی برای یک ماژولار در نظر دارید، می توانید هنگام افزودن صفحه تغییرات مورد نظر را اعمال نمائید.

در مواقعی که بخواهید پیش از نمایش جزئیات کامل مجله الکترونیکی، خلاصه ای از مجله را به کاربر نمایش دهید، می توانید از حالت نمایش لیست استفاده نمائید. شایان ذکر است هنگام افزودن صفحه، نمایش لیست، به عنوان حالت نمایش پیش فرض درنظر گرفته شده است.
در این قسمت می توانید مشخص نمائید که کدام آیتم ها در حالت نمایش لیست بر روی سایت نمایش داده شوند. توجه داشته باشید، تنظیماتی که در این قسمت مشخص می نمائید، برای تمامی ماژولارهای مجله الکترونیکی در نمایش به صورت لیست، در نظر گرفته خواهد شد.
در صورتی که تنظیم خاصی برای یک ماژولار در نظر دارید، می توانید هنگام افزودن صفحه تغییرات مورد نظر را اعمال نمائید.

در این قسمت می توانید مشخص نمائید که در حالت نمایش جزئیات کدام یک از آیتم ها بر روی سایت نمایش داده شوند نمایش جزئیات در دو حالت صورت می گیرد:

  • انتخاب گزینه جزئیات هنگام افزودن صفحه.
  • نمایش جزئیات کامل مجله با کلیک روی عنوان، تصویر و ... مربوط به مجله مورد نظر، در حالت های نمایش عنوان و لیست.

توجه داشته باشید، تنظیماتی که در این قسمت مشخص می نمائید، برای تمامی ماژولارهای مجله الکترونیکی در نمایش به صورت جزئیات، در نظر گرفته خواهد شد. در صورتی که تنظیم خاصی برای یک ماژولار در نظر دارید، می توانید هنگام افزودن صفحه تغییرات مورد نظر را اعمال نمائید.

بازدید: 304
آخرین بروزرسانی: دوشنبه 2 مرداد 1391 9:58:57
{{FOOTER}}asdasd